Planer/Plans

Oppdrettet er på pause til ubestemt tid. Det betyr dessverre at vi ikke har noen kattungeplaner.