(N)Skorpionens Achilles

angelinapappa

Achilles var min aller første ragdoll, og starten på mitt oppdrett. Han er pappa til A-kullet (Angelina, Ace of Hearts, Angel, Aslan of Narnia og Atomic Kitten).

Utstilling: 1xNOM

RAG n04 – Brun mitted