(N) Dixie Dolls Pinkie Pie

  • Pinkie 5 uker/Weeks

Pinkie Pie har vi beholdt etter Kitty og Cleon. Vi ser fram til å se hennes videre utvikling 🙂